Model: Hannah , Niki & Lara 
Make Up: Duygu Karadag